voor inwoners, met gemeenten

Neem contact op

Samen kunnen we zorgen dat de afvalinzameling goed verloopt én dat uw straat en wijk netjes blijven. Ziet u iets wat niet door de beugel kan? Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen.

Ook op het gebied van afvalzinzameling zijn er rechten en plichten. Voor u en voor ons. Die staan in de regionale Afvalstoffenverordening (ASV) en de landelijke Wet Milieubeheer. Daarnaast zijn er praktische voorwaarden, waarmee u kunt zorgen dat wij uw afval goed kunnen ophalen.

Dat is niet omdat wij zo van regeltjes houden. Wel willen we graag zo efficiënt mogelijk inzamelen, gescheiden en zonder gevaar of overlast. De ASV, Wet Milieubeheer en de voorwaarden helpen daar bij.

Toezicht en handhaving

Elke dag kunt u onze medewerkers Toezicht & Handhaving op straat tegenkomen. Zij controleren op het goed scheiden van het huishoudelijk afval en of u het volgens de regels heeft klaargezet. Zit het in de juiste container, wordt het op een goede manier en op het goede tijdstip aan de straat gezet, staat er niks naast de container, is het afval afkomstig van een bedrijf? Ook onze inzamelmedewerkers letten hierop.

Gaat er iets niet goed, dan gaan we in gesprek met de ‘overtreder’. We geven informatie, maar onze medewerkers van Toezicht & Handhaving zijn ook bevoegd om boetes uit te schrijven. Dat doen zij als iemand een grove overtreding maakt, of als het niet de eerste keer is dat iemand zich niet aan de regels houdt.  

Onze medewerkers Toezicht en Handhaving zijn telefonisch te bereiken op 035 – 699 1888 van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 13.30 en 16.00 en 16.30 uur.

Afvalcoaches

Wij weten dat het niet altijd eenvoudig is om uw afval goed te scheiden en minder restafval over te houden. Om het makkelijker te maken geven we u ook graag tips en advies. Onze afvalcoaches bijvoorbeeld op allerlei plekken informatie over omgaan met afval. Wat gaat in welke bak, hoe kunt u het afval scheiden makkelijker maken en hoe houdt u minder restafval over. U kunt ook onze afvalscheidingswijzer raadplegen.

De afvalcoaches gaan dagelijks op pad. Op straat, bij bijeenkomsten en evenementen en aan huis kunt u hen tegenkomen. Zelf een afspraak maken voor een gesprek kan ook. De afvalcoach geeft u dan bij u thuis of telefonisch advies.