Inleveren KCA/KGA voor bedrijven

voor inwoners, met gemeenten

Bent u een bedrijf binnen de Gooi en Vechtstreek en wilt u klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval inleveren op het scheidingsstation? Dat kan uitsluitend met registratiekaart en na betaling van kosten.

Regels en kosten

  • Tot 10 kilogram mag een bedrijf maximaal 1 x per maand gratis (met registratiekaart) gevaarlijk afval inleveren bij het kca-depot op het scheidingsstation Hilversum, Huizen, Weesp of Bussum.
  • Grotere hoeveelheden tot een maximum van 50 kilogram per maand kunnen uitsluitend op het Scheidingsstation te Hilversum worden aangeboden. Ook kunnen deze hoeveelheden afgegeven worden bij een erkend inzamelbedrijf.
  • Voor de totale hoeveelheid worden (verwerkings)kosten in rekening gebracht.
  • Hoeveelheden boven 50 kilogram dienen afgegeven te worden aan een erkend inzamelbedrijf (voorbeelden Renewi, milieuservice Nederland of Suez).

Kosten

De kosten verbonden aan deze regeling bedragen € 20,- per registratieformulier. Met dit formulier kunt u 3x 10 kilo KCA/KGA inleveren op de scheidingsstations. Daarnaast betaalt u voor iedere kilo boven de 10 kilogram €1 extra per kilogram.

Wilt u als bedrijf gebruik maken van deze service? Vul dan onderstaand formulier in om de registratiekaart te verkrijgen. U ontvangt vervolgens een registratieformulier en factuur.

Aanvraagformulier inleveren KCA bedrijven

Bedrijven kunnen bij uitzondering KCA inleveren op het KCA depot van de scheidingsstations. Met dit formulier vraagt u een registratieformulier aan. Dit wordt u toegestuurd per post. Met het ingevulde registratieformulier kunt u vervolgens naar het KCA van het scheidingsstation. U verklaart met het invullen van onderstaand aanvraagformulier dat u op de hoogte bent van de kosten en voorwaarden voor het brengen van KCA zoals hierboven beschreven.